bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

top 3 vragen over het fonds

top 3 vragen van deelnemers

neem contact op

nieuwsberichten

Stichting Pensioenfonds Grontmij en Sweco Nederland kiezen voor Het nederlandse pensioenfonds

geplaatst op 17-02-2020 door Francis

Stichting Pensioenfonds Grontmij brengt de pensioenverplichtingen en het vermogen per 1 juli 2020 onder bij Het nederlandse pensioenfonds (APF). Het gaat om de opgebouwde aanspraken van circa 6.700 (oud-)deelnemers en een vermogen van ruim € 1 miljard. Ook de toekomstige pensioenopbouw van de ruim 1.500 medewerkers van Ingenieursadviesbureau Sweco Nederland, met een premievolume van ongeveer € 16 miljoen, wordt ondergebracht bij Het nederlandse pensioenfonds

 

Stichting Pensioenfonds Grontmij beheert de pensioenen van (oud-)medewerkers van Sweco Nederland en haar rechtsvoorganger Grontmij. Sweco nam in 2015 Grontmij over.

De pensioenaanspraken en -rechten worden, onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank, bij Het nederlandse pensioenfonds ondergebracht in een eigen, besloten kring, Pensioenkring Sweco. Deze kring krijgt een eigen Belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van de werkgever, de medewerkers en de pensioengerechtigden. In totaal gaat het om ruim 1.500 deelnemers, ruim 1.700 pensioengerechtigden en 3.500 gewezen deelnemers. Met hun komst groeit Het nederlandse pensioenfonds naar 5 kringen, met ruim 40.000 deelnemers, een belegd vermogen van circa € 5 miljard en is het één van de grootste APF’en van Nederland.

 

Marius Schoppink, voorzitter van Stichting Pensioenfonds Grontmij:

“Het besturen en managen van een pensioenfonds wordt steeds complexer. De inspanningen, risico’s, vereiste deskundigheid en uitvoeringskosten nemen toe, terwijl de voordelen, zoals de mogelijkheid van een eigen onderscheidende pensioenregeling, afnemen. Ook de uitwerking van het pensioenakkoord werpt zijn schaduwen vooruit bij een kleine organisatie als pensioenfonds Grontmij. Zodoende gingen wij op zoek naar alternatieven. Het aanbod van Het nederlandse pensioenfonds sluit naadloos aan bij onze behoeften. Het is een solide organisatie die door schaalvoordelen onze pensioenregeling tegen lagere kosten kan uitvoeren. Daarnaast spreken de onafhankelijkheid en persoonlijke aanpak ons erg aan. Wij voelen ons zeer welkom.”

 

Martin van der Heijden, CFO Sweco Nederland: “Sweco heeft gekozen voor Het nederlandse pensioenfonds omdat wij onze huidige pensioenregeling ongewijzigd kunnen voortzetten. Voor de medewerkers van Sweco verandert er niet veel, het is vooral de uitvoeringsvorm die verandert. Voor ons was het ook belangrijk om inspraak te behouden op belangrijke onderwerpen zoals het beleggingsbeleid en het premiebeleid. Het nederlandse pensioenfonds maakt dit mogelijk.”

 

José Suarez Menendez, voorzitter van Het nederlandse pensioenfonds: “Wij zijn blij met het vertrouwen van Stichting Pensioenfonds Grontmij en Sweco Nederland in Het nederlandse pensioenfonds. Het is mooi om te zien dat steeds meer partijen de toegevoegde waarde van onze persoonlijke aanpak en uitgebreide mogelijkheden zien. We heten de deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers van Pensioenfonds Grontmij dan ook van harte welkom.”

Succesvolle éérste betalingen Pensioenkring Randstad Groep én Pensioenkring OWASE!

geplaatst op 27-01-2020 door Francis

Vrijdag 24 januari bereikte Het nederlandse pensioenfonds een enorme mijlpaal. Het verzorgen van de uitkeringen voor twee nieuwe kringen Pensioenkring Randstad Groep en Pensioenkring OWASE.

Naast de reguliere werkzaamheden voor de bestaande kringen van Het nederlandse pensioenfonds zijn binnen 4 maanden tijd de administraties voor de 2 nieuwe kringen ingericht. De gegevens zijn succesvol overgebracht vanuit de oude uitvoeringsorganisaties.

Het Randstad-pensioenfonds was tot en met 31 december 2019 een gesloten fonds met circa 16.000 deelnemers en een belegd vermogen van € 1,2 miljard. De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten zijn bij Het nederlandse pensioenfonds ondergebracht in een eigen pensioenkring, onder de naam Pensioenkring Randstad Groep.

Stichting Pensioenfonds OWASE voerde tot en met 31 december 2019 de pensioenregeling uit van de bij de werkgeversvereniging OWASE (WVO) aangesloten ondernemingen. Bij het pensioenfonds OWASE zijn 26 bedrijven met 4.550 deelnemers aangesloten. De collectieve waardeoverdracht bedroeg € 950 miljoen.

Door de komst van de 2 nieuwe kringen behoort Het nederlandse pensioenfonds nu tot de top van de APF-markt in Nederland met een belegd vermogen van € 3,6 miljard en 37.000 deelnemers.

Pensioen Forum 2019

geplaatst op 01-10-2019 door Francis

Op 24 september heeft Francis van Bergenhenegouwen een presentatie gehouden op het Pensioen Forum 2019.

Benieuwd naar de presentatie?

Klik dan snel hier

Stichting Pensioenfonds Randstad kiest voor Het nederlandse pensioenfonds

geplaatst op 25-07-2019 door Francis

Stichting Pensioenfonds Randstad verplaatst de pensioenregelingen van Randstad Groep Nederland BV en Randstad NV naar Het nederlandse pensioenfonds. De collectieve waardeoverdracht bedraagt circa € 1,2 miljard. 

De pensioenrechten en -aanspraken van Stichting Pensioenfonds Randstad worden, onder voorbehoud van beoordeling door De Nederlandsche Bank, per 31 december 2019 ondergebracht in een besloten kring bij Het nederlandse pensioenfonds. Het betreft een gesloten fonds met bijna 16.000 deelnemers en een omvang van ruim € 1,2 miljard belegd vermogen. Met de komst van Stichting Pensioenfonds Randstad telt Het nederlandse pensioenfonds per 1 januari 2020 € 3,5 miljard aan belegd vermogen en 35.000 deelnemers en is het één van de grootste APF’en van Nederland.

Han Thoman, voorzitter van Pensioenfonds Randstad: ‘Stijgende regeldruk maakt de uitvoering door een eigen pensioenbureau niet meer toekomstbestendig. Door wettelijke regelingen nemen de inspanningen, risico’s en uitvoeringskosten toe. Het aanbod van Het nederlandse pensioenfonds sluit het beste aan bij de belangen van onze deelnemers en gepensioneerden. De onafhankelijkheid en de eigenheid van het fonds spreken het bestuur en het belanghebbendenorgaan van het Randstad-pensioenfonds erg aan. Met deze keuze onderstrepen wij tevens onze goede en langlopende relatie met Kempen Capital Management, de fiduciaire manager van Het nederlandse pensioenfonds.’

José Suarez Menendez, voorzitter van Het nederlandse pensioenfonds, is blij met de komst van wederom een grote naam. ‘Het bevestigt dat wij de juiste keuzes hebben gemaakt als het gaat om de governance van het fonds. Wij zien in Stichting Pensioenfonds Randstad een fonds dat uitstekend bij Het nederlandse pensioenfonds past.’