bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

we hebben iets te vieren!

5 jaar
Lees hier meer!

top 3 vragen over het fonds

top 3 vragen van deelnemers

neem contact op

nieuwsberichten

Vertel de waarheid: Zekerheid bestaat niet!

geplaatst op 09-10-2020 door José

De laatste jaren is er in aanloop naar het pensioenakkoord veel geschreven over het dalende vertrouwen van veel Nederlanders in hun pensioen. Het huidige pensioenstelsel biedt op papier een zeker nominaal pensioen. Door de alsmaar dalende rente en dus dalende dekkingsgraden komt die zekerheid meer en meer onder druk te staan. Sommige fondsen hebben pensioenrechten al verlaagd en andere fondsen dreigen ook te moeten gaan verlagen. Daarom melden veel pensioenfondsen inmiddels aan hun deelnemers, gepensioneerden en overige stakeholders dat pensioenen niet zeker zijn en dat de zekerheid, waarop ons pensioenstelsel ooit geënt was, binnen de huidige economische realiteit simpelweg niet geboden kan worden. Pensioenfondsen zijn voor de groei van hun pensioenvermogen vooral afhankelijk van de financiële markten. Bijsturen van dit vermogen door de inleg van meer premie of door bijstortingen is slechts bij een enkel fonds mogelijk, voor de meesten niet. Herstel van de pensioenen moet dus vooral van beursresultaten komen, want pensioen is niets anders dan het resultaat van premie plus beleggingsresultaat. En daar zit altijd een onzeker component in.

Er verandert straks minder dan geopperd wordt
Het verbaast mij dan ook om in de discussie over het nieuwe pensioencontract vooral de tegenstelling te horen tussen het huidige “zekere” contract dat zou veranderen in het nieuwe  “onzekere” contract. We zijn immers al jaren bezig met het transparant maken van de onzekerheden in het huidige contract. Dan ruilen we toch geen zeker contract in voor een onzeker contract? Ik vind dat een onvolledige voorstelling van zaken. In theorie kan het kloppen, maar als het echt waar was dan hadden we in het huidige contract nu niet allerlei aanvullende afspraken nodig om kortingen uit te stellen, te verminderen of te voorkomen. Ik zie een veel kleiner verschil in zekerheid tussen het huidige contract en het nieuwe contract. Beiden zijn namelijk afhankelijk van de financiële markten als primaire bron voor het pensioenresultaat.

Pensioenen bewegen mee met de economie
Het voordeel van het nieuwe contract is met name dat de afhankelijkheid van de financiële markten  veel zichtbaarder is voor deelnemers en veel makkelijker te volgen. Door de complexiteit van de dekkingsgraadmethodiek is het huidige stelsel voor deelnemers niet meer te begrijpen. De economie kan groeien en beurzen kunnen stijgen, terwijl dekkingsgraden tegelijkertijd kunnen dalen en het pensioenvermogen groeit. Tegelijkertijd krijgen deelnemers te horen dat hun pensioenrechten mogelijk zullen dalen. Dit is voor veel deelnemers moeilijk te begrijpen. Het nieuwe contract is juist veel helderder, doordat deelnemers hun eigen vermogen binnen het fonds kunnen zien stijgen of dalen en daarmee ook de pensioenuitkeringen bij die ontwikkelingen aansluiten. Ik denk dat dit het begrip van deelnemers over het wel en wee van hun pensioen zal verhogen.   

Zekerheid bestaat niet
Absolute zekerheid bestaat niet, dat was al zo en dat blijft ook zo. De grote vraag is of ook deelnemers het nieuwe stelsel inderdaad helderder vinden èn zich ook echt gerustgesteld voelen? Geruststelling ontstaat wanneer onze deelnemers ervan overtuigd zijn dat wij als pensioenfonds zo goed mogelijk omgaan met mogelijke risico’s. Hoe? Door te laten zien dat we er alles aan doen om een goed pensioen voor onze deelnemers te realiseren en ze te ontzorgen. Op de lange termijn draagt dit bij aan het vertrouwen van deelnemers, in combinatie met eenvoudige, begrijpelijke informatie en communicatie. Dit zal beter gaan in het nieuwe contract, omdat dit eenvoudiger en begrijpelijker is dan het huidige contract, maar het blijft een punt van aandacht.

Bekijk ook mijn vlog over het pensioenakkoord.

Ook Ortec kiest voor Het nederlandse pensioenfonds!

geplaatst op 08-10-2020 door Ernö

Ortec heeft de pensioenregeling per 1 oktober ondergebracht in Collectiviteitkring 1 van 
Het nederlandse pensioenfonds. Het betreft de opgebouwde pensioenaanspraken-en rechten van de Nederlandse deelnemingen van ORTEC International B.V. (ORTEC) en van Ortec Finance B.V. met een vermogen van ruim € 100 miljoen en circa 1.600 deelnemers.

 

Collectiviteitkring 1 is de grootste open DB-collectiviteitkring van Nederland met een belegd vermogen van circa € 500 miljoen en 5.000 actieve deelnemers. Ook de pensioenregelingen van de Efteling, DAS, VNV, Jindal Films en Antargaz zijn in deze kring opgenomen.

De pensioenregeling maakte eerst deel uit van Volo pensioenkring ‘Kring Secundo’. Volo Pensioen, een APF, is stopgezet nadat PGGM als oprichtings- en uitvoeringspartner de samenwerking in 2018 besloot te beëindigen. Vervolgens is er in nauwe samenspraak tussen Volo Pensioen, betrokken werkgevers en de sociale partners gezocht naar een geschikte partij om de contracten onder te brengen.

 

Het nederlandse pensioenfonds, een APF, telt 5 kringen, met ruim 45.000 deelnemers, een belegd vermogen van ruim € 5 miljard en is één van de grootste APF’en van Nederland.

 

Johan van der Tas, voorzitter Volo Pensioen: “Ik ben onder de indruk van de professionele wijze waarop Het nederlandse pensioenfonds de overdracht ter hand heeft genomen met aandacht voor de belangen van alle stakeholders.”

 

Ton van Welie, CEO Ortec Finance / Michael van Duijn CEO ORTEC: “Wij zijn blij in Het nederlandse pensioenfonds een duurzame partner te hebben gevonden waarin we met vertrouwen onze pensioentoezegging kunnen onderbrengen."

 

José Suarez Menendez, voorzitter bij Het nederlandse pensioenfonds: “Wij bedanken Ortec voor het vertrouwen in Het nederlandse pensioenfonds en we heten alle deelnemers van harte welkom! We zijn er trots op dat steeds meer werkgevers de toegevoegde waarde van onze persoonlijke dienstverlening waarderen.”

 

Wacht geen 5 jaar

geplaatst op 24-09-2020 door Francis

Wacht geen 5 jaar voor je overstapt!

“Waarom zou je tot 2026 wachten met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel als je nu al ontzorgd kan worden door over te stappen naar Het nederlandse pensioenfonds? Het voordeel is dat je de veranderingen niet zelf hoeft te organiseren. Zo bespaar je energie, kosten, profiteer je van schaalvoordelen bij beleggen èn houd je toch zeggenschap over je pensioenregeling. Dus heb je wel de lusten, maar niet de lasten. Dat is het voordeel van ons algemeen pensioenfonds” zegt Francis van Bergenhenegouwen, directeur van Het nederlandse pensioenfonds. Meer lezen? Klik hier en lees het hele interview in PensioenPro!

Hoe kunnen we invulling geven aan een hogere ambitie?

geplaatst op 30-07-2020 door José

Wie mijn vorige blog heeft gelezen, weet dat ik vind dat we in deze tijd naast een blog schrijven ook moeten vloggen. Inmiddels heb ik de sprong gewaagd. Appeltje-eitje zou je zeggen, als ik zie wat kids van nu allemaal weten te maken met hun Tik Tok filmpjes. Helaas, ben ik daar niet mee opgegroeid en vind ik vloggen niet zo simpel als ik dacht. Bovendien is het erg tijdrovend. Ik heb heel wat ‘spaghetti tegen de muur moeten gooien’, voordat er wat bleef plakken en ik de slag te pakken had. Tuurlijk heb ik wel een verhaal, maar waar je verder allemaal op moet letten. Dat had ik me niet gerealiseerd: licht, geluid, dat ik niet te ver weg van de camera moet staan of juist niet te dichtbij. Of mijn hele hoofd wel in beeld is en of dat mijn verhaal niet te lang duurt. U kunt zich er vast wel iets bij voorstellen. De versie waar ik zelf wel tevreden over was, is afgekeurd door collega’s, vrouw en dochter. Dus ik moet weer aan de slag met mijn statief en smartphone, maar ik beloof u, die vlog komt er!

Wat heb je aan een goed pensioen als de wereld naar de knoppen is!
Een van de dingen waar we de laatste tijd bij Het nederlandse pensioenfonds mee bezig zijn, is het aanscherpen van ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Uiteraard hebben we een ESG-beleid. Maar hoe kunnen we invulling geven aan een hogere ambitie? Want wat heeft een deelnemer aan een goed pensioen als de wereld naar de knoppen is? Aan de andere kant moeten we ons ook blijven richten op ons primaire doel: Het realiseren van de pensioenen voor de deelnemers.

De uitdaging is het maken van uniform beleid waar elke kring zich in kan vinden
Daarom hebben we een ‘basisbeleid’ en ‘ambitiebeleid’, een soort bandbreedte. De ene keer schuiven we verder op de bandbreedte dan de andere keer. Dat komt omdat we een APF zijn en als bestuur te maken hebben met inmiddels al weer 5 kringen. Elke kring heeft een eigen beleggingsportefeuille èn daarmee een eigen invulling van de ambitie op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Binnen ons beleggingsbeleid krijgt iedere kring dan die plek op de bandbreedte waar hij zich comfortabel bij voelt.

Wie snel wil, gaat alleen. Wie ver wil, gaat samen
We werken graag en nauw samen met  de Belanghebbendenorganen (BO) van onze kringen. Hoewel zij goedkeuringsrecht hebben op het strategisch beleggingsbeleid, hebben ze dat niet op de concrete invulling van dat beleid. Toch vinden wij het als bestuur belangrijk hen mee te nemen. Het geeft ons de gelegenheid om de invulling toe te lichten èn om te toetsen bij onze BO’s in hoeverre die invulling ook aan hun verwachtingen op dit vlak voldoet.  Het gaat om het creëren van draagvlak, want zonder draagvlak van onze BO’s zijn wij als bestuur uiteindelijk nergens. Niet voor niets is ons motto: “Wie snel wil, gaat alleen. Wie ver wil, gaat samen.”

Een goed doordacht en gelaagd besluitvormingsproces
Het is relatief eenvoudig om te sturen op regels, maar de uitdaging zit ‘m in anders kijken naar je portefeuille. Dus zijn we in het voorjaar begonnen met een kennissessie om het onderwerp nader uit te diepen.  Naar aanleiding van de interactieve sessie hebben we de uitgangspunten en kaders voor ons ambitiebeleid vastgesteld. Die hebben we onlangs besproken in onze Beleggingsadviescommissie (BAC) om vervolgens in het bestuur uiteindelijk een besluit te kunnen nemen. Zo splitsen we de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Dat werkt heel prettig, want je krijgt daardoor een goed doordacht en gelaagd besluitvormingsproces. Aanvankelijk dacht  ik dat die laatste BAC best spannend zou kunnen worden. Je weet namelijk niet hoe de andere BAC-leden precies over de geschetste kaders denken. Maar ook of de  ambitie die we zouden adviseren aan het bestuur wel hoog genoeg is en de invulling ook vorm kan worden gegeven?

Bij het lezen van de stukken kreeg ik meer vertrouwen en dat werd bevestigd in de BAC. Het was bijna een hamerstuk. Deels omdat tijdens de kennissessie de zaken al grondig waren besproken maar ook omdat het nog niet om de concrete invulling ging. Dat is de volgende stap.

Ging het vloggen maar net zo soepel!