bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

top 3 vragen over het fonds

top 3 vragen van deelnemers

neem contact op

nieuwsberichten

Een persoonlijk bericht van de voorzitter

geplaatst op 07-04-2020 door José

Ik loop al een tijdje rond met het idee om te gaan vloggen. Maar dat vinden ze wel spannend bij Het nederlandse pensioenfonds en dus begin ik maar eens met bloggen; vloggen kan altijd nog.

De coronacrisis…ik ga het er ook over hebben, sorry. Ik zeg niet dat we het er drukker dan ooit door hebben gekregen, maar er spelen op dit moment wel de nodige ‘issues’. Nu geen urenlange vergaderingen in de bestuurskamer. Wel meer kortere en intensievere vergaderingen: videobellend 3.0 aan ‘de keukentafel’. We gaan sneller door de stukken, dragen onbewust bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot en werken efficiënter. Bizarre tijden kennen dus ook lichtpuntjes.

Miljarden beschikbaar voor loondoorbetaling, ook voor pensioenpremies?
Je zult met je onderneming maar zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Dan kunnen werkgevers gelukkig vanaf 6 april een beroep doen op de noodmaatregel ‘NOW’. Voldoe je als werkgever aan de voorwaarden? Dan kun je je personeel blijven doorbetalen, want de overheid neemt 90% van de loonsom over naar rato van je omzetdaling. Ook de pensioenpremie? was even de vraag. Ja, maar de overheid doet daarvoor een aanname. Die kan juist zijn, maar ook helemaal niet. Als je er niet mee uitkomt, betaal je dan je pensioenfonds minder premie? En wat nu, als je, als werkgever, de betaling van de pensioenpremie helemaal niet kunt veroorloven? Voor een Algemeen pensioenfonds(APF) is er dan wel een ‘dingetje’: wij hebben geen bijzonder invorderingsrecht zoals verplichtgestelde pensioenfondsen. Dat is een hiaat in de wet die wij graag gerepareerd zien. De vraag is natuurlijk of je van dat recht, als je het hebt, gebruik wilt maken als je weet dat een werkgever in zwaar weer verkeert. Maar aan de andere kant hebben we ook de belangen van onze deelnemers te behartigen. Dilemma’s waar we het bestuurlijk over hebben, hoewel het nog niet concreet bij ons speelt.

Ver weg en toch dichtbij
Mijn familie woont verspreid over de wereld, voor een deel in Spanje. Ze zijn gekluisterd aan huis en worden geconfronteerd met strengere maatregelen dan hier. Dat houdt mij en mijn gezin hier bezig. Contact hebben we op verschillende manieren, maar we voelen de beperking van de techniek.

Het leven na corona
Ik ben blij als ik straks weer mijn moeder in Spanje kan bezoeken. Verder vraag ik me af hoe het straks zal gaan, als alle maatregelen weer teruggeschroefd zijn. Pakken we de draad dan gewoon weer op? Doen we alsof er niets gebeurd is? Staan we dan nog stil bij wat de aarde aan kan? Is onbeperkt reizen, hoe fijn ook om de wereld te ontdekken, nog wel verantwoord? Of zijn we in staat meer te genieten van wat zich in de nabijheid aandient? Leggen we ons erbij neer dat de maatschappij toch niet zo maakbaar is als we dachten? Vallen we terug in onze oude patronen? Ik ben heel nieuwsgierig wat de crisis ons allemaal nog aan innovaties gaat opleveren. Bij Het nederlandse pensioenfonds blijven we in ieder geval ook videobellen.

Stichting Pensioenfonds Grontmij en Sweco Nederland kiezen voor Het nederlandse pensioenfonds

geplaatst op 17-02-2020 door Francis

Stichting Pensioenfonds Grontmij brengt de pensioenverplichtingen en het vermogen per 1 juli 2020 onder bij Het nederlandse pensioenfonds (APF). Het gaat om de opgebouwde aanspraken van circa 6.700 (oud-)deelnemers en een vermogen van ruim € 1 miljard. Ook de toekomstige pensioenopbouw van de ruim 1.500 medewerkers van Ingenieursadviesbureau Sweco Nederland, met een premievolume van ongeveer € 16 miljoen, wordt ondergebracht bij Het nederlandse pensioenfonds

 

Stichting Pensioenfonds Grontmij beheert de pensioenen van (oud-)medewerkers van Sweco Nederland en haar rechtsvoorganger Grontmij. Sweco nam in 2015 Grontmij over.

De pensioenaanspraken en -rechten worden, onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank, bij Het nederlandse pensioenfonds ondergebracht in een eigen, besloten kring, Pensioenkring Sweco. Deze kring krijgt een eigen Belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van de werkgever, de medewerkers en de pensioengerechtigden. In totaal gaat het om ruim 1.500 deelnemers, ruim 1.700 pensioengerechtigden en 3.500 gewezen deelnemers. Met hun komst groeit Het nederlandse pensioenfonds naar 5 kringen, met ruim 40.000 deelnemers, een belegd vermogen van circa € 5 miljard en is het één van de grootste APF’en van Nederland.

 

Marius Schoppink, voorzitter van Stichting Pensioenfonds Grontmij:

“Het besturen en managen van een pensioenfonds wordt steeds complexer. De inspanningen, risico’s, vereiste deskundigheid en uitvoeringskosten nemen toe, terwijl de voordelen, zoals de mogelijkheid van een eigen onderscheidende pensioenregeling, afnemen. Ook de uitwerking van het pensioenakkoord werpt zijn schaduwen vooruit bij een kleine organisatie als pensioenfonds Grontmij. Zodoende gingen wij op zoek naar alternatieven. Het aanbod van Het nederlandse pensioenfonds sluit naadloos aan bij onze behoeften. Het is een solide organisatie die door schaalvoordelen onze pensioenregeling tegen lagere kosten kan uitvoeren. Daarnaast spreken de onafhankelijkheid en persoonlijke aanpak ons erg aan. Wij voelen ons zeer welkom.”

 

Martin van der Heijden, CFO Sweco Nederland: “Sweco heeft gekozen voor Het nederlandse pensioenfonds omdat wij onze huidige pensioenregeling ongewijzigd kunnen voortzetten. Voor de medewerkers van Sweco verandert er niet veel, het is vooral de uitvoeringsvorm die verandert. Voor ons was het ook belangrijk om inspraak te behouden op belangrijke onderwerpen zoals het beleggingsbeleid en het premiebeleid. Het nederlandse pensioenfonds maakt dit mogelijk.”

 

José Suarez Menendez, voorzitter van Het nederlandse pensioenfonds: “Wij zijn blij met het vertrouwen van Stichting Pensioenfonds Grontmij en Sweco Nederland in Het nederlandse pensioenfonds. Het is mooi om te zien dat steeds meer partijen de toegevoegde waarde van onze persoonlijke aanpak en uitgebreide mogelijkheden zien. We heten de deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers van Pensioenfonds Grontmij dan ook van harte welkom.”

Succesvolle éérste betalingen Pensioenkring Randstad Groep én Pensioenkring OWASE!

geplaatst op 27-01-2020 door Francis

Vrijdag 24 januari bereikte Het nederlandse pensioenfonds een enorme mijlpaal. Het verzorgen van de uitkeringen voor twee nieuwe kringen Pensioenkring Randstad Groep en Pensioenkring OWASE.

Naast de reguliere werkzaamheden voor de bestaande kringen van Het nederlandse pensioenfonds zijn binnen 4 maanden tijd de administraties voor de 2 nieuwe kringen ingericht. De gegevens zijn succesvol overgebracht vanuit de oude uitvoeringsorganisaties.

Het Randstad-pensioenfonds was tot en met 31 december 2019 een gesloten fonds met circa 16.000 deelnemers en een belegd vermogen van € 1,2 miljard. De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten zijn bij Het nederlandse pensioenfonds ondergebracht in een eigen pensioenkring, onder de naam Pensioenkring Randstad Groep.

Stichting Pensioenfonds OWASE voerde tot en met 31 december 2019 de pensioenregeling uit van de bij de werkgeversvereniging OWASE (WVO) aangesloten ondernemingen. Bij het pensioenfonds OWASE zijn 26 bedrijven met 4.550 deelnemers aangesloten. De collectieve waardeoverdracht bedroeg € 950 miljoen.

Door de komst van de 2 nieuwe kringen behoort Het nederlandse pensioenfonds nu tot de top van de APF-markt in Nederland met een belegd vermogen van € 3,6 miljard en 37.000 deelnemers.

Pensioen Forum 2019

geplaatst op 01-10-2019 door Francis

Op 24 september heeft Francis van Bergenhenegouwen een presentatie gehouden op het Pensioen Forum 2019.

Benieuwd naar de presentatie?

Klik dan snel hier