bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

top 3 vragen over het fonds

top 3 vragen van deelnemers

neem contact op

nieuwsberichten

AWVN brengt opgebouwde pensioenen onder bij Het nederlandse pensioenfonds

geplaatst op 04-01-2021 door Francis

Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft de opgebouwde pensioenen in november 2020, met individuele instemming van de werknemers, overgedragen naar Het nederlandse pensioenfonds (APF). Het gaat om de opgebouwde aanspraken van circa 100 werknemers en een vermogen van € 40 miljoen. 

De tot 1 januari 2020 opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten zijn ondergebracht in Collectiviteitkring 1 bij Het nederlandse pensioenfonds. Collectiviteitkring 1 is de grootste open DB-collectiviteitkring van Nederland met een belegd vermogen van € 500 miljoen, een totale jaarpremie van circa € 32 miljoen en 9.000 deelnemers. Ook de pensioenregelingen van de Efteling, DAS, VNV, Jindal Films, Antargaz, en de recente toetreders: ORTEC International, Ortec Finance en Stichting Pensioenfonds B&S zijn in deze kring opgenomen. Het nederlandse pensioenfonds telt 5 kringen, met ruim 45.000 deelnemers, een belegd vermogen van ruim € 5 miljard en is één van de grootste APF’en van Nederland. 

Marjolein Otter, directeur bedrijfsvoering bij AWVN:”AWVN biedt werkgevers totaaloplossingen onder meer op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Wij begrijpen het belang van goed werkgeverschap, ook op het gebied van Pensioenen. Door deze overdracht verwachten wij een hoger pensioenresultaat voor onze medewerkers. Na een uitgebreid voorlichtingstraject hebben we hen individueel om toestemming gevraagd voor de overdracht waarmee we ook meer pensioenbewustzijn hebben gerealiseerd. Samen met Het nederlandse pensioenfonds geven we zo invulling aan goed werkgeverschap. Wij voelen ons zeer welkom.”
 
José Suarez Menendez, voorzitter bij Het nederlandse pensioenfonds: “Wij zijn blij met het vertrouwen van AWVN in Het nederlandse pensioenfonds. Het is mooi om te zien dat steeds meer partijen interesse hebben voor aansluiting bij onze open Collectiviteitkring 1.  We heten de deelnemers van AWVN van harte welkom.” 

 

Er is hoop voor de toekomst

geplaatst op 17-12-2020 door José

Do better!
Nee, dit gaat niet over mijn persoonlijke voornemens voor 2021! Dit gaat over ons nieuwe ESG ambitieniveau. In mijn blog van afgelopen zomer, schreef ik dat we druk bezig waren om ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid aan te scherpen. De belanghebbendenorganen van de pensioenkringen - dat zijn er inmiddels 5! – zijn belangrijke gesprekspartners van het bestuur in dit proces. Ambitieniveaus kunnen per kring verschillen en draagvlak voor het beleid vinden we als bestuur essentieel. Wij kiezen ervoor om een goede gezondheid, een gezond klimaat en een goed pensioen hand in hand te laten gaan, omdat dat in het belang is van onze deelnemers.

Best-in-class aanpak
Dit heeft er toe geleid dat wij op 25 november jl. ons nieuwe beleid hebben goedgekeurd met een breed gedragen steun van alle kringen. Het nederlandse pensioenfonds heeft er voor gekozen om haar ambitie uit te breiden naar een ‘do better’. Dat betekent naast een ‘best-in-class’ aanpak, waarbij we alleen nog maar beleggen in ondernemingen die goed scoren op maatschappelijk verantwoord ondernemen, we ook aandacht willen schenken aan specifieke SDG thema’s in onze beleggingsportefeuille.

Tenslotte hebben we ook een ambitie op het gebied van CO2 reductie in onze portefeuille vastgelegd.

Vier thema’s
Uit de 17 SDG thema’s -ook wel ‘sustainable development goals’ (SDG’s) genoemd- hebben wij gekozen voor klimaat en duurzame energie (SDG 13 en 7), goede gezondheid en welzijn (SDG 3) en als vierde: duurzame steden (SDG 11). Waarom maar 4 thema’s en niet meer? Omdat we willen focussen. Het is moeilijk om voldoende aandacht te besteden aan alle 17 thema’s tegelijk, daarom richten we ons nu op 4 thema’s. Er zit overigens best wat overlap tussen de verschillende SDG-thema’s en het kan dus zijn dat we in praktijk uiteindelijk meer thema’s raken en dat is mooi meegenomen.

Generieke objectieve maatstaven ontbreken
Ik ben oprecht blij met onze nieuwe ambitie. We maken een mooie stap voorwaarts, die ook  voldoende goed uitvoerbaar is. Dat klinkt misschien wat behoudend, maar dit heeft te maken met het feit dat er op dit moment nog steeds geen generieke objectieve maatstaven zijn om ESG-factoren te meten. Natuurlijk zijn er de thema’s (SDG’s), zijn er verdragen, zoals het klimaatakkoord van Parijs en hebben we de stewardshipcode, maar er is geen wereldwijde standaard (taxonomie), geen duidelijke classificering. Op dit moment is het sterk afhankelijk van de bril en glazen waar je door kijkt, hoe je het doet op de ESG-ladder. Door de ene bril bekeken doe je het beter als door de andere bril.

Ik denk dat het echt beter kan
Dat is dus minder objectief meetbaar dan financieel rendement en geeft dus verschillende uitkomsten van het beleid afhankelijk van de methode van meten en ik denk dat het echt beter kan. MVB moet echt mainstream worden en geen nicheactiviteit. Met een wereldwijde taxonomie zouden we een nog hogere ambitie kunnen formuleren en nastreven. Er wordt momenteel druk gewerkt aan een taxonomie op Europees niveau en dat geeft hoop voor de toekomst. Pensioen gaat over inkomen voor later, maar geld voor later is niets zonder gezondheid en een gezond klimaat.    

Stichting Pensioenfonds B&S kiest voor Het nederlandse pensioenfonds!

geplaatst op 10-12-2020 door Francis

Stichting Pensioenfonds B&S heeft de pensioenregeling per 1 december ondergebracht in Collectiviteitkring 1 van Het nederlandse pensioenfonds. Het betreft de opgebouwde pensioenaanspraken-en rechten met een vermogen van circa € 75 miljoen. Ook de toekomstige pensioenopbouw van de ± 800 medewerkers is door de B&S werkgevers ondergebracht bij Het nederlandse pensioenfonds. 

Collectiviteitkring 1 is de grootste open DB-collectiviteitkring van Nederland met een belegd vermogen van € 500 miljoen, een totale jaarpremie van ca. € 32 miljoen en 5.000 actieve deelnemers. Ook de pensioenregelingen van de Efteling, DAS, VNV, Jindal Films, Antargaz, ORTEC International en Ortec Finance zijn in deze kring opgenomen. Het nederlandse pensioenfonds telt 5 kringen, met ruim 45.000 deelnemers, een belegd vermogen van ruim € 5 miljard en is één van de grootste APF’en van Nederland. 

Peter Kruithof, CFO B&S: “Het verheugt ons dat we in deze bijzondere tijden aansluiting hebben gevonden bij een groeiend en krachtig APF als Het nederlandse pensioenfonds. De aansluiting bij Het nederlandse pensioenfonds brengt ons, naast een verbeterd kostenevenwicht, de gewenste continuïteit in de pensioenopbouw voor de werknemers van B&S.”

José Suarez Menendez, voorzitter bij Het nederlandse pensioenfonds: “Wij bedanken B&S voor het vertrouwen in Het nederlandse pensioenfonds en we heten alle deelnemers van harte welkom! We zijn er trots op dat steeds meer werkgevers de toegevoegde waarde van onze persoonlijke dienstverlening waarderen.” 

 

Vertel de waarheid: Zekerheid bestaat niet!

geplaatst op 09-10-2020 door José

De laatste jaren is er in aanloop naar het pensioenakkoord veel geschreven over het dalende vertrouwen van veel Nederlanders in hun pensioen. Het huidige pensioenstelsel biedt op papier een zeker nominaal pensioen. Door de alsmaar dalende rente en dus dalende dekkingsgraden komt die zekerheid meer en meer onder druk te staan. Sommige fondsen hebben pensioenrechten al verlaagd en andere fondsen dreigen ook te moeten gaan verlagen. Daarom melden veel pensioenfondsen inmiddels aan hun deelnemers, gepensioneerden en overige stakeholders dat pensioenen niet zeker zijn en dat de zekerheid, waarop ons pensioenstelsel ooit geënt was, binnen de huidige economische realiteit simpelweg niet geboden kan worden. Pensioenfondsen zijn voor de groei van hun pensioenvermogen vooral afhankelijk van de financiële markten. Bijsturen van dit vermogen door de inleg van meer premie of door bijstortingen is slechts bij een enkel fonds mogelijk, voor de meesten niet. Herstel van de pensioenen moet dus vooral van beursresultaten komen, want pensioen is niets anders dan het resultaat van premie plus beleggingsresultaat. En daar zit altijd een onzeker component in.

Er verandert straks minder dan geopperd wordt
Het verbaast mij dan ook om in de discussie over het nieuwe pensioencontract vooral de tegenstelling te horen tussen het huidige “zekere” contract dat zou veranderen in het nieuwe  “onzekere” contract. We zijn immers al jaren bezig met het transparant maken van de onzekerheden in het huidige contract. Dan ruilen we toch geen zeker contract in voor een onzeker contract? Ik vind dat een onvolledige voorstelling van zaken. In theorie kan het kloppen, maar als het echt waar was dan hadden we in het huidige contract nu niet allerlei aanvullende afspraken nodig om kortingen uit te stellen, te verminderen of te voorkomen. Ik zie een veel kleiner verschil in zekerheid tussen het huidige contract en het nieuwe contract. Beiden zijn namelijk afhankelijk van de financiële markten als primaire bron voor het pensioenresultaat.

Pensioenen bewegen mee met de economie
Het voordeel van het nieuwe contract is met name dat de afhankelijkheid van de financiële markten  veel zichtbaarder is voor deelnemers en veel makkelijker te volgen. Door de complexiteit van de dekkingsgraadmethodiek is het huidige stelsel voor deelnemers niet meer te begrijpen. De economie kan groeien en beurzen kunnen stijgen, terwijl dekkingsgraden tegelijkertijd kunnen dalen en het pensioenvermogen groeit. Tegelijkertijd krijgen deelnemers te horen dat hun pensioenrechten mogelijk zullen dalen. Dit is voor veel deelnemers moeilijk te begrijpen. Het nieuwe contract is juist veel helderder, doordat deelnemers hun eigen vermogen binnen het fonds kunnen zien stijgen of dalen en daarmee ook de pensioenuitkeringen bij die ontwikkelingen aansluiten. Ik denk dat dit het begrip van deelnemers over het wel en wee van hun pensioen zal verhogen.   

Zekerheid bestaat niet
Absolute zekerheid bestaat niet, dat was al zo en dat blijft ook zo. De grote vraag is of ook deelnemers het nieuwe stelsel inderdaad helderder vinden èn zich ook echt gerustgesteld voelen? Geruststelling ontstaat wanneer onze deelnemers ervan overtuigd zijn dat wij als pensioenfonds zo goed mogelijk omgaan met mogelijke risico’s. Hoe? Door te laten zien dat we er alles aan doen om een goed pensioen voor onze deelnemers te realiseren en ze te ontzorgen. Op de lange termijn draagt dit bij aan het vertrouwen van deelnemers, in combinatie met eenvoudige, begrijpelijke informatie en communicatie. Dit zal beter gaan in het nieuwe contract, omdat dit eenvoudiger en begrijpelijker is dan het huidige contract, maar het blijft een punt van aandacht.

Bekijk ook mijn vlog over het pensioenakkoord.