bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

top 3 vragen over het fonds

top 3 vragen van deelnemers

neem contact op

nieuwsberichten

Uitstel Wet toekomst pensioenen naar 2023

geplaatst op 12-05-2021 door José

Het nieuwe pensioenstelsel gaat een jaar later in dan voorzien. De wetgeving gaat naar verwachting nu in per 1 januari 2023. Pensioenfondsen krijgen zo een jaar langer de tijd voor hun overstap naar het nieuwe stelsel: tot uiterlijk 1 januari 2027. De belangrijkste reden voor de vertraging is dat er meer tijd nodig is voor de uitwerking met sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders. 

Transitie-ftk
Gevolg van het uitstel is ook dat het transitie-ftk niet op 1 januari 2022 ingevoerd kan worden. Daarom gelden ook de versoepelingen voor kortingen en indexaties per die datum (nog) niet. Wel worden de tegemoetkomingen voor kortingsmaatregelen die per einde 2019 en 2020 van kracht waren nog eens met een jaar verlengd. Bij een dekkingsgraad van minimaal 90% op 31 december 2021 hoeven de pensioenen in 2022 niet verlaagd te worden.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden je via de website op de hoogte. Klik hier voor gedetailleerde informatie over het pensioenakkoord. 

Invaren en DC, bij Het nederlandse pensioenfonds ben je aan het juiste adres!

geplaatst op 19-03-2021 door Francis

"Waarom tot 2026 wachten met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel? Je kunt nu al ontzorgd worden als je je aansluit bij Het nederlandse pensioenfonds. Zo bespaar je energie, kosten, profiteer je van schaalvoordelen bij beleggen en hou je toch zeggenschap over je pensioenregeling en het invaren," zegt Francis van Bergenhenegouwen, directeur van Het nederlandse pensioenfonds.

Meer lezen? Klik hier en lees het hele interview in Pensioen Bestuur & Management, jaargang 18, nr. 2, maart 2021.

AWVN brengt opgebouwde pensioenen onder bij Het nederlandse pensioenfonds

geplaatst op 04-01-2021 door Francis

Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft de opgebouwde pensioenen in november 2020, met individuele instemming van de werknemers, overgedragen naar Het nederlandse pensioenfonds (APF). Het gaat om de opgebouwde aanspraken van circa 100 werknemers en een vermogen van € 40 miljoen. 

De tot 1 januari 2020 opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten zijn ondergebracht in Collectiviteitkring 1 bij Het nederlandse pensioenfonds. Collectiviteitkring 1 is de grootste open DB-collectiviteitkring van Nederland met een belegd vermogen van € 500 miljoen, een totale jaarpremie van circa € 32 miljoen en 9.000 deelnemers. Ook de pensioenregelingen van de Efteling, DAS, VNV, Jindal Films, Antargaz, en de recente toetreders: ORTEC International, Ortec Finance en Stichting Pensioenfonds B&S zijn in deze kring opgenomen. Het nederlandse pensioenfonds telt 5 kringen, met ruim 45.000 deelnemers, een belegd vermogen van ruim € 5 miljard en is één van de grootste APF’en van Nederland. 

Marjolein Otter, directeur bedrijfsvoering bij AWVN:”AWVN biedt werkgevers totaaloplossingen onder meer op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Wij begrijpen het belang van goed werkgeverschap, ook op het gebied van Pensioenen. Door deze overdracht verwachten wij een hoger pensioenresultaat voor onze medewerkers. Na een uitgebreid voorlichtingstraject hebben we hen individueel om toestemming gevraagd voor de overdracht waarmee we ook meer pensioenbewustzijn hebben gerealiseerd. Samen met Het nederlandse pensioenfonds geven we zo invulling aan goed werkgeverschap. Wij voelen ons zeer welkom.”
 
José Suarez Menendez, voorzitter bij Het nederlandse pensioenfonds: “Wij zijn blij met het vertrouwen van AWVN in Het nederlandse pensioenfonds. Het is mooi om te zien dat steeds meer partijen interesse hebben voor aansluiting bij onze open Collectiviteitkring 1.  We heten de deelnemers van AWVN van harte welkom.” 

 

Er is hoop voor de toekomst

geplaatst op 17-12-2020 door José

Do better!
Nee, dit gaat niet over mijn persoonlijke voornemens voor 2021! Dit gaat over ons nieuwe ESG ambitieniveau. In mijn blog van afgelopen zomer, schreef ik dat we druk bezig waren om ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid aan te scherpen. De belanghebbendenorganen van de pensioenkringen - dat zijn er inmiddels 5! – zijn belangrijke gesprekspartners van het bestuur in dit proces. Ambitieniveaus kunnen per kring verschillen en draagvlak voor het beleid vinden we als bestuur essentieel. Wij kiezen ervoor om een goede gezondheid, een gezond klimaat en een goed pensioen hand in hand te laten gaan, omdat dat in het belang is van onze deelnemers.

Best-in-class aanpak
Dit heeft er toe geleid dat wij op 25 november jl. ons nieuwe beleid hebben goedgekeurd met een breed gedragen steun van alle kringen. Het nederlandse pensioenfonds heeft er voor gekozen om haar ambitie uit te breiden naar een ‘do better’. Dat betekent naast een ‘best-in-class’ aanpak, waarbij we alleen nog maar beleggen in ondernemingen die goed scoren op maatschappelijk verantwoord ondernemen, we ook aandacht willen schenken aan specifieke SDG thema’s in onze beleggingsportefeuille.

Tenslotte hebben we ook een ambitie op het gebied van CO2 reductie in onze portefeuille vastgelegd.

Vier thema’s
Uit de 17 SDG thema’s -ook wel ‘sustainable development goals’ (SDG’s) genoemd- hebben wij gekozen voor klimaat en duurzame energie (SDG 13 en 7), goede gezondheid en welzijn (SDG 3) en als vierde: duurzame steden (SDG 11). Waarom maar 4 thema’s en niet meer? Omdat we willen focussen. Het is moeilijk om voldoende aandacht te besteden aan alle 17 thema’s tegelijk, daarom richten we ons nu op 4 thema’s. Er zit overigens best wat overlap tussen de verschillende SDG-thema’s en het kan dus zijn dat we in praktijk uiteindelijk meer thema’s raken en dat is mooi meegenomen.

Generieke objectieve maatstaven ontbreken
Ik ben oprecht blij met onze nieuwe ambitie. We maken een mooie stap voorwaarts, die ook  voldoende goed uitvoerbaar is. Dat klinkt misschien wat behoudend, maar dit heeft te maken met het feit dat er op dit moment nog steeds geen generieke objectieve maatstaven zijn om ESG-factoren te meten. Natuurlijk zijn er de thema’s (SDG’s), zijn er verdragen, zoals het klimaatakkoord van Parijs en hebben we de stewardshipcode, maar er is geen wereldwijde standaard (taxonomie), geen duidelijke classificering. Op dit moment is het sterk afhankelijk van de bril en glazen waar je door kijkt, hoe je het doet op de ESG-ladder. Door de ene bril bekeken doe je het beter als door de andere bril.

Ik denk dat het echt beter kan
Dat is dus minder objectief meetbaar dan financieel rendement en geeft dus verschillende uitkomsten van het beleid afhankelijk van de methode van meten en ik denk dat het echt beter kan. MVB moet echt mainstream worden en geen nicheactiviteit. Met een wereldwijde taxonomie zouden we een nog hogere ambitie kunnen formuleren en nastreven. Er wordt momenteel druk gewerkt aan een taxonomie op Europees niveau en dat geeft hoop voor de toekomst. Pensioen gaat over inkomen voor later, maar geld voor later is niets zonder gezondheid en een gezond klimaat.