bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

hebben jullie een herstelplan?

Ja. Alle kringen van Het nederlandse pensioenfonds hebben een herstelplan. Op 'Mijn pensioen' kun je in Laag 3 het herstelplan van jouw pensioenkring vinden.

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan staan de maatregelen van het pensioenfonds om de financiële positie van de kring te verbeteren tot het vereiste niveau. De financiële positie van een pensioenkring wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad. Voor beleidsbeslissingen wordt uitgegaan van de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de 12 voorgaande maanden. Zolang de financiële positie van een kring onvoldoende is, de norm is de MVEV, moet Het nederlandse pensioenfonds ieder jaar een nieuw herstelplan voor de kring opstellen en indienen bij DNB.

Financiële positie: de dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van een pensioenkring. Is de dekkingsgraad 100% dan is er naar verwachting precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Volgens de wet moeten pensioenfondsen ook over buffers beschikken zodat ze onvoorziene klappen en grote schokken op de financiële markten kunnen opvangen. Deze buffers worden vereiste dekkingsgraad (VEV) en minimaal vereiste dekkingsgraad (MVEV) genoemd. De VEV en MVEV worden uitgedrukt in percentages. De buffers zijn afhankelijk van het risicoprofiel van de kring en daarom niet voor iedere kring hetzelfde.

De actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van je Pensioenkring kun je vinden op de kringpagina. 


Kern van de herstelplannen

  • Collectiviteitkring 1:

Uit het herstelplan blijkt dat Collectiviteitkring 1 in 2029 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt ruim binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan niet aan de orde.

  • Pensioenkring Arcadis:

Uit het herstelplan blijkt dat Pensioenkring Arcadis in 2026 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt ruim binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan niet aan de orde.

  • Pensioenkring Randstad Groep:

Uit het herstelplan blijkt dat Pensioenkring Randstad Groep in 2028 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt ruim binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan nu niet aan de orde. 

  • Pensioenkring OWASE:

Uit het herstelplan blijkt dat Pensioenkring OWASE in 2023 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt ruim binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan niet aan de orde.

  • Pensioenkring Sweco:

Uit het herstelplan blijkt dat Pensioenkring Sweco in 2024 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt ruim binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan niet aan de orde.

De herstelplannen zijn opgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving en zijn gebaseerd op een aantal verplichte aannames. Hierdoor oogt het herstelplan mogelijk positiever dan de werkelijkheid. Als de werkelijkheid van de verwachtingen afwijkt, bestaat de kans dat het herstel anders verloopt dan voorzien en kunnen aanvullende maatregelen aan de orde zijn, zoals uitstellen van indexatie of in het uiterste geval verlaging van de pensioenen.

Op 'Mijn pensioen' kun je in Laag 3 het herstelplan van jouw pensioenkring vinden.

dummy-persoon

Francis is directeur Bestuursbureau van Het nederlandse pensioenfonds. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Francis.

Francis