bedoelde je ... ?

 • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

hebben jullie een herstelplan?

Ja. Het nederlandse pensioenfonds heeft op 24 maart 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend voor Collectiviteitkring 1, Pensioenkring Arcadis en Pensioenkring Randstad Groep en op 31 maart  voor Pensioenkring OWASE, omdat de financiële positie van deze kringen eind 2019 of begin 2020 onvoldoende was.

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan staan de maatregelen van het pensioenfonds om de financiële positie van de kring te verbeteren tot het vereiste niveau. De financiële positie van een pensioenkring wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad. Voor beleidsbeslissingen wordt uitgegaan van de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de 12 voorgaande maanden. Zolang de financiële positie van een kring onvoldoende is moet Het nederlandse pensioenfonds ieder jaar een nieuw herstelplan voor de kring opstellen en indienen bij DNB.

Financiële positie: de dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van een pensioenkring. Is de dekkingsgraad 100% dan is er naar verwachting precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Volgens de wet moeten pensioenfondsen ook over buffers beschikken zodat ze onvoorziene klappen en grote schokken op de financiële markten kunnen opvangen. Deze buffers worden vereiste dekkingsgraad (VEV) en minimaal vereiste dekkingsgraad (MVEV) genoemd. De VEV en MVEV worden uitgedrukt in percentages. De buffers zijn afhankelijk van het risicoprofiel van de kring en daarom niet voor iedere kring hetzelfde.

 • Per eind 2019 was de beleidsdekkingsgraad van Collectiviteitkring 1, 102,1%. Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 117,4% en lager dan de minimale dekkingsgraad die 104,6% bedraagt.  
   
 • Per eind 2019 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Arcadis 105,0%. Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,0% maar hoger dan de minimale dekkingsgraad die 104,1% bedraagt.
   
 • Per begin 2020 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Randstad Groep 96,4%. Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 110,8% en lager dan de minimale dekkingsgraad die 104,1% bedraagt.
   
 • Per begin 2020 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring OWASE 111,5%. Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,5% maar hoger dan de minimale dekkingsgraad die 104,2% bedraagt.

De actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van de kringen kun je vinden op onze website www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/veelgestelde-vragen/deelnemers/wat-is-de-dekkingsgraad-van-de-collectiviteitkringen.


Kern van de herstelplannen

 • Collectiviteitkring 1:

Uit het herstelplan blijkt dat Collectiviteitkring 1 in 2026 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt ruim binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan niet aan de orde.

 • Pensioenkring Arcadis:

Uit het herstelplan blijkt dat Pensioenkring Arcadis in 2025 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt ruim binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan niet aan de orde.

 • Pensioenkring Randstad Groep:

Uit het herstelplan blijkt dat Pensioenkring Randstad Groep in 2027 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt ruim binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan nu niet aan de orde. De kans is groot dat de pensioenen in 2021 wel verlaagd moeten worden. De dekkingsgraad zit al langere tijd onder het minimaal vereiste vermogen. Dat betekent dat het vermogen voor de lange termijn niet voldoende is om de pensioenverplichtingen te financieren.

 • Pensioenkring OWASE:

Uit het herstelplan blijkt dat Pensioenkring OWASE in 2022 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt ruim binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan niet aan de orde.

De herstelplannen zijn opgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving en zijn gebaseerd op een aantal verplichte aannames. Hierdoor oogt het herstelplan mogelijk positiever dan de werkelijkheid. Als de werkelijkheid van de verwachtingen afwijkt, bestaat de kans dat het herstel anders verloopt dan voorzien en kunnen aanvullende maatregelen aan de orde zijn, zoals uitstellen van indexatie of in het uiterste geval verlaging van de pensioenen.

De herstelplannen zijn gebaseerd op de financiële situatie van Collectiviteitkring 1 en Pensioenkring Arcadis per eind 2019 en van Pensioenkring Randstad Groep en Pensioenkring OWASE per 1 januari 2020. Er is daarom nog geen rekening gehouden met de dalende dekkingsgraden in de eerste maanden van 2020.

Op 'Mijn pensioen' kun je in Laag 3 het herstelplan van jouw pensioenkring vinden.

dummy-persoon

Francis is directeur Bestuursbureau van Het nederlandse pensioenfonds. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Francis.

Francis

gerelateerde vragen