bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

wat betekent het coronavirus voor Het nederlandse pensioenfonds?

Het coronavirus is wereldwijd het middelpunt van de aandacht. Het heeft ook invloed op pensioenfondsen. Wat is de impact voor ons fonds? Wat merk je hiervan als deelnemer? En welke maatregelen nemen wij?

Wat is de impact?

De onzekerheid over hoeveel mensen er ziek gaan worden, zorgt ervoor dat beleggers zich zorgen maken. Bedrijven gaan op slot, sommige producten kunnen niet meer geleverd worden. Gevolg: de economie stagneert. Dat is niet goed voor onze beleggingen. De onrust heeft ook invloed op de rente. Doordat beleggers vluchten naar veilige havens, zoals bijvoorbeeld goud, daalt de rente nog verder.

Gevolg is dat de financiële positie van ons fonds en de kringen verslechtert.

Begin 2020 zagen we de actuele dekkingsgraad van de kringen al flink omlaag gaan. De korte termijn effecten van het coronavirus ziet het fonds vooral terug in de lagere actuele dekkingsgraad. Wat op de lange termijn de effecten zijn, is nog onzeker.

Wat merk je hiervan als deelnemer?

Op dit moment heeft het coronavirus geen impact op je pensioen. Als de dekkingsgraad langdurig te laag blijft, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn om onze financiële positie te herstellen. Voordat het coronavirus uitbrak, hielden we al rekening met een mogelijk pensioenverlaging in 2021. Onder de huidige omstandigheden kan de kans op een verlaging groter worden. Ook kan het zijn dat het nog langer gaat duren voordat we de pensioenen weer jaarlijks kunnen verhogen.

Wat doen wij?

Het beleggingsbeleid van Het nederlandse pensioenfonds is gericht op de lange termijn, waarbij de risico's en de beleggingen zoveel mogelijk gespreid zijn. We houden daarbij rekening met pieken en dalen in de financiële markten. We hebben in ons beleggingsbeleid ook instrumenten opgenomen die de dekkingsgraad voor een deel beschermen. Wij houden dagelijks de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend in de gaten en hebben intensief contact met onze vermogensbeheerder. Verder hebben we ook goed overleg met onze administrateur. Daar zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om het aantal zieken zoveel mogelijk te beperken en de werkzaamheden die voor de administratie en uitbetaling van de pensioenen nodig zijn veilig te stellen. 

gerelateerde vragen