bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

wat is de dekkingsgraad van Pensioenkring Randstad Groep?

De dekkingsgraad is een momentopname en verandert door de ontwikkelingen op de financiële markten, bijvoorbeeld de rente of de beleggingsrendementen. Elke maand publiceren wij de actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad  (voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraad) van onze collectiviteitkringen.

De dekkingsgraad is in de maand augustus gestegen met 1,0% van 91,1% tot 92,1%. De beleidsdekkingsgraad daalde in deze periode van 93,1% naar 93,0%.

Door de dalende rente en tegenvallende beleggingsresultaten in de eerste maanden van 2020 is de dekkingsgraad van de vier kringen van Het nederlandse pensioenfonds fors gedaald
De tegenvallende resultaten zijn een gevolg van een combinatie van een lagere rente en fors lagere beurskoersen. De dreiging van een oliecrisis en de angst voor de gevolgen van het coronavirus speelt de wereldeconomie parten en zet de beurskoersen onder druk. De onzekerheid over hoeveel mensen er ziek gaan worden, zorgt ervoor dat beleggers zich zorgen maken. Bedrijven gaan op slot, sommige producten kunnen niet meer geleverd worden. Als gevolg stagneert de economie. Dat is niet goed voor onze beleggingen. De onrust heeft ook invloed op de rente. Doordat beleggers vluchten naar veilige havens, zoals bijvoorbeeld goud, daalt de rente nog verder. Gevolg is dat de financiële positie van ons fonds en de kringen verslechtert.

Wat heeft pensioen te maken met de lage rente?
Eigenlijk alles. Vroeger konden pensioenfondsen op een simpele manier een goed rendement maken. De pensioenpot werd dankzij de spaarrente een stuk groter. Doordat deze rente al langer laag is, groeit de pot minder snel. Zo moeten wij er bij een rente van 0% nu € 100 opzij zetten voor een pensioenuitkering van 100 euro over 20 jaar. Is de rente 5% dan hoeven we nu slechts € 38 opzij te leggen voor diezelfde 100 euro pensioen.

Wat betekent de dalende rente voor al opgebouwde pensioenen?
Daarnaast beheren pensioenfondsen ook het vermogen voor reeds opgebouwd pensioen waar in het verleden al premie voor is betaald. Als de rente daalt moeten we meer in kas houden voor de pensioenen die al zijn toegezegd. Hierdoor daalt de dekkingsgraad. Bij lagere dekkingsgraden raakt indexatie verder uit beeld moeten we in het uiterste geval misschien zelfs korten. Er hangt dus veel af van de beleggingsresultaten. En beleggen brengt risico’s met zich mee. Pensioenfondsen hebben door de dalende rente dus minder zekerheid dat ze later ook nog genoeg geld in kas hebben. Daarom moeten ze nú meer geld in de pensioenpot hebben om er zeker van te zijn dat ze al hun deelnemers later nog kunnen betalen.

De dekkingsgraad beschermen we waar we kunnen
Het beleggingsbeleid van Het nederlandse pensioenfonds is gericht op de lange termijn. We houden daarbij rekening met pieken en dalen in de financiële markten. We hebben in ons beleggingsbeleid ook instrumenten opgenomen die de dekkingsgraad voor een deel beschermen. Wij houden dagelijks de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend in de gaten en hebben intensief contact met onze vermogensbeheerder.

Bij Het nederlandse pensioenfonds kennen we meerdere collectiviteitkringen. Elke collectiviteitkring heeft een eigen dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan wat de verhouding is tussen de hoogte van de beleggingen ten opzichte van de pensioenverplichtingen ( = pensioenuitkeringen). Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er voor elke euro aan verplichtingen, 1 euro aan beleggingen beschikbaar is. Gaat het goed en is de dekkingsgraad boven de 100%, dan komt verhoging van de pensioenen in zicht (indexatie). Is de dekkingsgraad van de kring onder de 100%, dan bestaat de kans dat de pensioenen moeten worden verlaagd (gekort). 

dummy-persoon

Francis is directeur Bestuursbureau van Het nederlandse pensioenfonds. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Francis.

Francis

gerelateerde vragen