bedoelde je ... ?

 • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

is er een vacature bij Het nederlandse pensioenfonds?

Ja, op dit moment zoeken wij:

Lid van de Raad van Toezicht van Het nederlandse pensioenfonds
Met als belangrijkste aandachtsgebieden Integraal Risicomanagement en Beheerste Bedrijfsvoering.

Het nederlandse pensioenfonds
Het nederlandse pensioenfonds is een algemeen pensioenfonds en voert de pensioenregelingen uit voor meerdere werkgevers en voormalige pensioenfondsen. Onze missie is het realiseren van het pensioen dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken, op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

De vermogens tussen die kringen blijven gescheiden. Het pensioenfonds heeft één open collectiviteitkring: Collectiviteitkring 1, en vier gesloten kringen: Pensioenkring Arcadis, Pensioenkring OWASE, Pensioenkring Randstad Groep en Pensioenkring Sweco. Het fonds heeft in 2021 ca. 46.000 deelnemers en pensioengerechtigden, een belegd vermogen van ca. € 5,6 mld. en een premie van ca. € 85 mln. De komende jaren verwachten wij een verdere groei.

Het nederlandse pensioenfonds is een pensioenfonds dat een alternatief biedt voor pensioenfondsen die een ander onderkomen zoeken, maar wel ‘pensioenfonds’ willen blijven. Het fonds is opgericht vanuit de wens werkgevers en werknemers blijvend te ondersteunen bij de uitvoering van de pensioentoezegging. Dat doen wij met persoonlijke aandacht vanaf het eerste contact tot en met de laatste uitkering. Door onze uitgesproken keuzes in de governance en de selectie van onze uitbestedingspartners zijn wij een solide en wendbare partner die goed kan inspelen op toekomstige veranderingen zoals het nieuwe pensioenstelsel.

Het nederlandse pensioenfonds kent een onafhankelijk bestuursmodel, aangestuurd door onafhankelijke bestuurders. Het bestuur staat onder toezicht van een raad van toezicht en moet verantwoording afleggen aan en (deels) beleidsinstemming krijgen van de (vergadering van) belanghebbendenorganen.

Vacature binnen de raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit drie leden. Binnen de raad van toezicht zijn, op basis van kennis en ervaring, de functies verdeeld over de aandachtsgebieden Governance, Risicomanagement en Vermogensbeheer. Per 1 januari 2022 ontstaat een vacature door het vertrek van één van de huidige leden.

De ideale kandidaat om haar op te volgen, is ondernemend en vernieuwend en heeft  ruime kennis en ervaring op het gebied van:

 • Administratieve organisatie en Interne controle
 • Integraal Risicomanagement
 • Automatisering en IT, waaronder datakwaliteit en gegevensbescherming.


Daarnaast vragen wij:

 • een breed spectrum aan ervaring en expertise, opgedaan in het bedrijfsleven, gecombineerd met integer handelen en een integere reputatie.
 • kennis van en ervaring met het lezen en interpreteren van de financiële verslaglegging
 • kennis van en ervaring in de pensioensector (is een pré).


De kandidaat beschikt in ruime mate over de volgende competenties:

 • strategisch denken
 • samenwerken
 • communicatieve vaardigheden
 • reflecteren.


Omdat Het nederlandse pensioenfonds diversiteit hoog in het vaandel heeft staan, zal, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uitgaan naar een vrouwelijke kandidaat.

De raad van toezicht komt minimaal zes keer per jaar met het bestuur bijeen en verder zo vaak als dat voor een goede uitoefening van haar taak noodzakelijk is. Tevens is er periodiek overleg met de vergadering van belanghebbendenorganen (VBO) en met de belanghebbendenorganen. De benoemingstermijn is vier jaar waarbij een eenmalige herbenoeming van nog eens vier jaar mogelijk is.

De functie van lid van de raad van toezicht van Het nederlandse pensioenfonds vergt ten minste 0,5 dag per week (0,1 VTE). De geschikte kandidaat moet aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar hebben voor het vervullen van deze functie.

De vergoeding voor het lid van de raad van toezicht bedraagt € 17.000 op jaarbasis. Deze vergoeding is vrijgesteld van BTW.

Procedure
De VBO waarin de voorzitters van de vijf kringen vertegenwoordigd zijn, benoemt de definitieve kandidaat.

Kandidaten zullen op 8 december worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leden van onze selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee leden van de VBO en twee leden van de raad van toezicht. Na deze gesprekken verwachten zij de voordracht van één van de kandidaten te kunnen doen aan het voltallige VBO. De definitieve aanstelling zal volgen na toetsing door De Nederlandse Bank.

Informatie?
Heeft u belangstelling voor het complete profiel van lid van de raad van toezicht van Het nederlandse pensioenfonds, dan kunt u deze opvragen bij mevrouw Angela Smeink, HR Professional: angela.smeink@hnpf.nl, of via 06 – 53 42 03 28.

Gegeven het karakter van een APF mag de kandidaat raad van toezicht, om belangenverstrengeling te voorkomen, geen financiële of hiërarchische verhouding hebben met één van de aangesloten kringen, potentiële klanten, uitbestedingspartijen en/of met huidige bestuursleden.

Reageren?
Stuur dan uw CV, met motivatie, op uiterlijk 26 november 2021, naar mevrouw Angela Smeink. Voor eventuele vragen kunt u mailen of bellen met de voorzitter van de raad van toezicht, de heer Gérard Aben: g.aben@planet.nl of via 06 – 53 74 35 34.