bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

waarom is Het nederlandse pensioenfonds klaar voor de toekomst?

Overgang naar het nieuwe stelsel
We streven naar een toekomstbestendige oplossing waarbij kostenefficiency, solidariteit en collectief risicodelen het uitgangspunt is. Wij willen zodra dat mogelijk is, beide varianten van pensioenopbouw die het pensioenakkoord toestaat, uitvoeren. Daarbij zien we voordelen van het invaren van de oude pensioenaanspraken. Wij vinden het hierbij belangrijk dat alle deelnemers, de aangesloten werkgevers en nieuwe toetreders bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel maximaal ontzorgd worden.

Het nederlandse pensioenfonds gelooft in collectief pensioen:
- Collectiviteit voegt waarde toe
- Kosten-efficiënt
- Ontzorgen werkgevers
- Ontzorgen deelnemers

Het nederlandse pensioenfonds wil beide varianten van het nieuwe pensioenstelsel kunnen bieden:
- Nieuw pensioencontract (NPC)
- Wet verbeterde premieregeling (WVP)

Het nederlandse pensioenfonds ontzorgt door:
- Opstellen projectplan
- Rimpelloze transitie
- Informatie en standaarden bieden voor sociale partners

De sociale partners buigen zich voor 1 januari 2024 over:
- De keuze tussen de twee varianten WVP of NPC
- Premie en ambitie, regeling, input risicohouding
- De financiering en doelen van een eventuele solidariteitsreserve
- De standaardoptie tijdens de uitkeringsfase
- Het verzoek tot invaren en compensatie

Het nederlandse pensioenfonds verzorgt:
- Het vaststellen van de risicohouding van deelnemers
- Het beleggingsbeleid en toedeling,  vul- en onttrekregels van de eventuele solidariteitsreserve en het projectierendement
- Het besluit tot invaren en toets der evenwichtigheid
- Het communicatieplan

De gevolgen van het pensioenakkoord voor deelnemers zijn hier op een rij gezet.