bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

wat gaat er veranderen

  • Alle pensioenregelingen worden de komende jaren premieregelingen. De premielast wordt hierdoor stabieler, voorspelbaarder en overzichtelijker want voor iedere werknemer geldt straks hetzelfde percentage
  • Pensioen wordt straks opgebouwd via een leeftijdsonafhankelijk premiepercentage. Dat is dus hetzelfde premiepercentage voor al je werknemers of groepen werknemers ongeacht hun leeftijd
  • Het premiepercentage wordt volgens de huidige voorstellen maximaal 30% van de pensioengrondslag, exclusief kosten en risicopremies. Dit is het salaris minus een aftrek die rekening houdt met waar de AOW al in voorziet. De bedoeling is dat hiermee in 40 jaar 75% van het gemiddelde salaris aan pensioen kan worden opgebouwd
  • Omdat de omstandigheden kunnen wijzigen wordt er om de vijf jaar bepaald of dit percentage (nu dus 30%) nog het juiste is, zo niet dan volgt aanpassing. Wijzigen de omstandigheden tijdens de periode van vijf jaar sterk dan vindt er tussentijds een heroverweging plaats door de overheid