bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

welke ondersteuning kun je verwachten van Het nederlandse pensioenfonds?

Implementatieplan (inclusief communicatieplan)
In december 2022 (4e kwartaal) met uitloop naar het 1e kwartaal van 2023 moeten pensioenfondsen een keuze maken over het al dan niet toepassen van het transitie-FTK. Kiest het pensioenfonds voor het transitie-FTK, dan stelt het pensioenfonds het overbruggingsplan vast. Uiterlijk op 1 april 2023 moet dit plan ingediend zijn bij DNB. Het belanghebbendenorgaan heeft een goedkeuringsrecht over de inzet van vermogen, in het kader van invaren.

Sociale partners stellen het transitieplan op
Het transitieplan, dat op 1 januari 2025 afgerond dient te zijn, bevat in ieder geval keuzes over enkele belangrijke onderdelen van de pensioenoplossing plus een adequate motivatie. Te denken valt aan:
de keuze van het pensioencontract
- wat gebeurt er met bestaande opbouw en rechten
- de effecten van de transitie per leeftijdscohort
- afspraken over adequate compensatie
- het financieringsplan voor compensatie

Het nederlandse pensioenfonds stelt het implementatie- en communicatieplan op
Bij het implementatieplan en opdrachtaanvaarding moet je denken aan
- de toelichting op de voorbereiding en uitvoering van de implementatie
- de toets van de uitvoerbaarheid, kosten en risico’s; de toets gelijke behandeling
- de toets der evenwichtigheid, na advies van het belanghebbendenorgaan

Het communicatieplan bevat in ieder geval:
- consequenties van de wijzigingen. Deelnemers krijgen persoonlijk inzicht in de hoogte van hun pensioen dat zij voor de overstap mochten ontvangen en het verwachte pensioen na de overstap
- communicatie over de maatregelen om deelnemers adequaat te compenseren

Kortom, door nu al naar Het nederlandse pensioenfonds te komen, nemen wij een groot deel van het werk uit handen dat gedaan moet worden in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. We zien het als een gezamenlijk project met de sociale partners om de keuzes te bepalen over de mogelijke compensatie bij het invaren van de oude regeling en het bepalen van de keuzes voor de solidariteitsreserve. 

Wij ondersteunen jou als werkgever na jouw rimpelloze aansluiting bij Het nederlandse pensioenfonds met relevante en tijdige communicatie via onze website, de landingspagina voor het nieuwe pensioenstelsel, de persoonlijke informatie via het deelnemersportaal (mijnomgeving) en indien gewenst maatwerkcommunicatie in de vorm van nieuwsbrieven, pensioenkranten of webinars.