bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

De beleggingsmix 2017 voor de collectiviteitkring is vastgesteld

geplaatst op 31-01-2017 door Francis

Het vermogen onder beheer van Het nederlandse pensioenfonds (Hnpf) wordt in combinatie met de ontvangen pensioenpremies belegd. Het doel van de beleggingen is om in de toekomst voldoende pensioen uit te kunnen keren aan de deelnemers. Het vermogen wordt beheerd volgens het beleggingsbeleid dat is vastgesteld door het bestuur. Het beleggingsproces van Hnpf bestaat uit drie stappen: (1) strategisch beleggingsbeleid, (2) portefeuilleconstructie en (3) portefeuillemanagement. Het beleggingsbeleid van de collectiviteitkring van Hnpf houdt rekening met de gewenste mate waarin risico’s moeten worden uitgesloten en de beleggingsovertuigingen van Hnpf. In combinatie met de economische omstandigheden en rendementsverwachtingen vertaalt de fiduciair manager Kempen dit naar een optimale portefeuille-invulling van het beleggingsbeleid. Binnen de beleggingsportefeuille van de collectiviteitkring wordt het vermogen wereldwijd gespreid over verschillende beleggingscategorieën. Er wordt belegd in beleggingsfondsen van verschillende gerenommeerde partijen zoals:

  • Northern Trust voor de allocatie naar aandelen en beursgenoteerd vastgoed;

  • Neuberger Berman voor hoog rentende waarden en;

  • AEGON voor de allocatie naar Nederlandse hypotheken.

De matchingportefeuille wordt beheerd door a.s.r. vermogensbeheer door gebruik te maken van staatsobligaties en rente swaps. In eerste instantie wordt gekozen voor passief beheer omdat de kosten hiervan lager zijn dan bij actief beheer. Zijn er overtuigende redenen dat de hogere kosten van actief beheer zijn gerechtvaardigd dan wordt actief beheer toegestaan.

Overzicht beleggingsmix 2017

Categorieën

Beleid 2017

(% van subportefeuilles)

 

Kenmerken

 

Rendement boven verplichtingen (UFR) (KCM visie)

3,5%

 

 

Matchingportefeuille (onderpand)

30%

Staatsobligaties/liquiditeiten

30%

 

 

Rendementsportefeuille

70%

Aandelen ontwikkelde landen

24%

Aandelen opkomende landen

6%

Beursgenoteerd OG

2,5%

Niet-genoteerd OG

7,5%

Alternatieve beleggingen

0%

Vastrentende waarden bedrijfsobligaties

20%

Vastrentende waarden hypotheken

5%

Vastrentende waarden hoogrentend

5%

 

 

Totaal portefeuille

100%