bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

Vertel de waarheid: Zekerheid bestaat niet!

geplaatst op 09-10-2020 door José

De laatste jaren is er in aanloop naar het pensioenakkoord veel geschreven over het dalende vertrouwen van veel Nederlanders in hun pensioen. Het huidige pensioenstelsel biedt op papier een zeker nominaal pensioen. Door de alsmaar dalende rente en dus dalende dekkingsgraden komt die zekerheid meer en meer onder druk te staan. Sommige fondsen hebben pensioenrechten al verlaagd en andere fondsen dreigen ook te moeten gaan verlagen. Daarom melden veel pensioenfondsen inmiddels aan hun deelnemers, gepensioneerden en overige stakeholders dat pensioenen niet zeker zijn en dat de zekerheid, waarop ons pensioenstelsel ooit geënt was, binnen de huidige economische realiteit simpelweg niet geboden kan worden. Pensioenfondsen zijn voor de groei van hun pensioenvermogen vooral afhankelijk van de financiële markten. Bijsturen van dit vermogen door de inleg van meer premie of door bijstortingen is slechts bij een enkel fonds mogelijk, voor de meesten niet. Herstel van de pensioenen moet dus vooral van beursresultaten komen, want pensioen is niets anders dan het resultaat van premie plus beleggingsresultaat. En daar zit altijd een onzeker component in.

Er verandert straks minder dan geopperd wordt
Het verbaast mij dan ook om in de discussie over het nieuwe pensioencontract vooral de tegenstelling te horen tussen het huidige “zekere” contract dat zou veranderen in het nieuwe  “onzekere” contract. We zijn immers al jaren bezig met het transparant maken van de onzekerheden in het huidige contract. Dan ruilen we toch geen zeker contract in voor een onzeker contract? Ik vind dat een onvolledige voorstelling van zaken. In theorie kan het kloppen, maar als het echt waar was dan hadden we in het huidige contract nu niet allerlei aanvullende afspraken nodig om kortingen uit te stellen, te verminderen of te voorkomen. Ik zie een veel kleiner verschil in zekerheid tussen het huidige contract en het nieuwe contract. Beiden zijn namelijk afhankelijk van de financiële markten als primaire bron voor het pensioenresultaat.

Pensioenen bewegen mee met de economie
Het voordeel van het nieuwe contract is met name dat de afhankelijkheid van de financiële markten  veel zichtbaarder is voor deelnemers en veel makkelijker te volgen. Door de complexiteit van de dekkingsgraadmethodiek is het huidige stelsel voor deelnemers niet meer te begrijpen. De economie kan groeien en beurzen kunnen stijgen, terwijl dekkingsgraden tegelijkertijd kunnen dalen en het pensioenvermogen groeit. Tegelijkertijd krijgen deelnemers te horen dat hun pensioenrechten mogelijk zullen dalen. Dit is voor veel deelnemers moeilijk te begrijpen. Het nieuwe contract is juist veel helderder, doordat deelnemers hun eigen vermogen binnen het fonds kunnen zien stijgen of dalen en daarmee ook de pensioenuitkeringen bij die ontwikkelingen aansluiten. Ik denk dat dit het begrip van deelnemers over het wel en wee van hun pensioen zal verhogen.   

Zekerheid bestaat niet
Absolute zekerheid bestaat niet, dat was al zo en dat blijft ook zo. De grote vraag is of ook deelnemers het nieuwe stelsel inderdaad helderder vinden èn zich ook echt gerustgesteld voelen? Geruststelling ontstaat wanneer onze deelnemers ervan overtuigd zijn dat wij als pensioenfonds zo goed mogelijk omgaan met mogelijke risico’s. Hoe? Door te laten zien dat we er alles aan doen om een goed pensioen voor onze deelnemers te realiseren en ze te ontzorgen. Op de lange termijn draagt dit bij aan het vertrouwen van deelnemers, in combinatie met eenvoudige, begrijpelijke informatie en communicatie. Dit zal beter gaan in het nieuwe contract, omdat dit eenvoudiger en begrijpelijker is dan het huidige contract, maar het blijft een punt van aandacht.

Bekijk ook mijn vlog over het pensioenakkoord.