Pensioenakkoord: alle informatie op een rij 

Waarom moet er een nieuw pensioenstelsel komen?

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. We hebben AOW en veel werknemers bouwen pensioen op via hun werk. Maar het pensioenstelsel stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. In de tussentijd is er veel veranderd. We worden gemiddeld steeds ouder. En we werken niet meer ons hele leven bij één werkgever, maar veranderen vaker van baan of zijn ondernemer. 

Pensioenfondsen moeten nu forse vermogens aanhouden om iedereen de pensioenuitkering te kunnen geven die vooraf is beloofd. Aan deze vermogens zijn strenge voorwaarden verbonden. Maar de resultaten van de beleggingen van het pensioenfonds zijn niet altijd even voorspelbaar. Daarnaast is de rente al jaren historisch laag. Door de aanhoudende lage rente moeten pensioenfondsen nog grotere vermogens aanhouden. Als gevolg hiervan kunnen de pensioenen al jaren niet meer meestijgen met de prijzen. En de kans op verlaging van het pensioen wordt steeds groter. 

Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties in 2019 een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.   

Wanneer? 

De nieuwe pensioenregels worden vanaf 2023 stapsgewijs ingevoerd. Als uiterste datum geldt 1 januari 2027.  Waarschijnlijk wordt er volgend jaar meer bekend over wat de nieuwe regels betekenen voor jouw persoonlijke pensioen. Uiteraard houden we je op de hoogte.

Wat betekenen de nieuwe regels voor jou? 

Voorlopig nog niets. Carola Schouten is als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen verantwoordelijk voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Zij heeft hiervoor op 30 maart 2022 een voorstel van Wet toekomst pensioenen voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de wet aannemen, gelden de nieuwe pensioenregels naar verwachting vanaf 1 januari 2023.

Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk vóór 1 januari 2027 zijn aangepast.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden je mede via deze website op de hoogte. Zodra er meer duidelijkheid is over je persoonlijke situatie informeren we je zo snel mogelijk.

Wat verandert er niet? Wat blijft hetzelfde?

In het nieuwe pensioenstelsel blijven de sterke punten uit het huidige stelsel behouden:

Als je met pensioen bent, blijf je zo lang je leeft pensioen ontvangen
Pensioen blijft één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden in je arbeidscontract 
Je betaalt samen met je werkgever premie voor je pensioen. Je betaalt jouw deel van de premie uit je bruto salaris 
In je pensioenreglement in ‘Mijn pensioen’, kun je zien over welk loon je pensioen opbouwt. Dit is in ieder geval over je maandloon en vakantietoeslag. In een aantal cao’s is afgesproken dat je ook nog pensioen opbouwt over je ploegentoeslag, overuren, dertiende maand en dergelijke. Het pensioenakkoord verandert niets aan deze afspraken
De kosten en risico’s worden gedeeld. De betaalde premies worden collectief belegd

Waarom een nieuw pensioenstelsel-uitlegvideo's

In de onderstaande video's wordt uitgelegd waarom er een nieuw pensioenstelsel komt en wat het nieuwe pensioenstelsel voor jou betekent.

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor jou? 

Een nieuw pensioenstelsel: waarom eigenlijk?