Welkom bij Pensioenkring Arcadis

Jouw pensioenregeling

Je bouwt of bouwde pensioen op in Pensioenkring Arcadis van
Het nederlandse pensioenfonds.

Meer informatie over je pensioenregeling vind je in je Pensioen 1-2-3 in ‘Mijn pensioen’. Je persoonlijke online portaal.
'Mijn pensioen'

Nog niet geregistreerd? Doe dat nu direct!

Stuur ons een e-mail met daarin jouw naam, geboortedatum, dossiernummer en vermelding van Pensioenkring Arcadis. Dan ontvang je van ons een brief met een toegangscode. Hiermee kun je je snel en makkelijk registreren. Daarna heb je altijd en overal toegang tot jouw pensioengegevens op ‘Mijn pensioen’.

Wij vertegenwoordigen jouw belangen

Het belanghebbendenorgaan en het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds behartigen jouw belangen. In het belanghebbendenorgaan (BO) van Pensioenkring Arcadis zitten (van links naar rechts):
  • Breun Breunissen, voorzitter van het BO en lid namens de pensioengerechtigden
  • Bram Mommers, lid namens de werknemers*
  • Gert Kroon, lid namens de werkgever**
  • Fer Saelman, plaatsvervangend lid namens de pensioengerechtigden
  • Marcel Stuart, lid namens de werkgever
  • Gabe van Wijk, lid namens de werknemers

*De termijn van Bram Mommers loopt af. Hij stelde zich niet herkiesbaar. Daarom is er in juli 2020 een BO-verkiezing gehouden voor zijn plek namens de werknemers. Uit de 8 beschikbare kandidaten is Gwenn van der Schee overtuigend gekozen. Na afronding van de verplichte opleiding en de goedkeuring van De Nederlandsche Bank kan zij formeel benoemd worden door het bestuur van
Het nederlandse pensioenfonds. Het opkomstpercentage van de verkiezing bedroeg 22%.

**Ook Gert Kroon, BO-lid namens de werkgever, stopt als BO-lid. De werkgever heeft Sandra Bolder, directeur HRM gevraagd hem op te volgen. Zij is goedgekeurd door de RvT, na de zomer start ze met de verplichte opleiding en moet ze goedgekeurd worden door DNB.

Dekkingsgraad Pensioenkring Arcadis

Beleidsdekkingsgraad en jouw pensioen

De beleidsdekkingsgraad 'barometer' hieronder geeft aan wanneer er sprake is van verlagen (korten), verhogen (indexeren) en alles wat er tussen zit.
Het nederlandse pensioenfonds probeert je pensioen jaarlijks te verhogen. Dat noemen we ook wel indexatie of toeslagverlening. Een verhoging van het pensioen is pas mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Het bestuur beoordeelt jaarlijks in juni of het mogelijk is de pensioenen te verhogen. Dat hangt af van de financiële situatie van de pensioenkring aan het einde van het vorige jaar. Eind 2019 was de beleidsdekkingsgraad 105,0%. Het bestuur mag daarom per 1 juli 2020 niet indexeren.

Pensioenkrant

Pensioenkrant Arcadis Download hier

Nieuws

Wijziging in de pensioenregeling

Eind december 2019 liep de huidige pensioenovereen­komst af. 

Herstelplan 2020

Het nederlandse pensioenfonds heeft op 24 maart 2020 een herstelplan ingediend. Kijk bij documenten in Laag 3 op 
'Mijn pensioen'.

Het coronavirus

Het coronavirus wereldwijd het middelpunt van de aandacht.  

Het Pensioenakkoord

Lees hier meer over de status van het Pensioenakkoord

Strategisch beleggingsbeleid

Download hier