Welkom bij Pensioenkring Arcadis

Jouw pensioenregeling

Je bouwt of bouwde pensioen op in Pensioenkring Arcadis van
Het nederlandse pensioenfonds.

Meer informatie over je pensioenregeling vind je in Pensioen 1-2-3 in ‘Mijn pensioen’. Je persoonlijke online portaal.
'Mijn pensioen'

Nog niet geregistreerd? Doe dat nu direct!

Stuur ons een e-mail met daarin je naam, geboortedatum, dossiernummer en vermelding van Pensioenkring Arcadis. Dan ontvang je van ons een brief met een toegangscode. Hiermee kun je je snel en makkelijk registreren. Daarna heb je altijd en overal toegang tot jouw pensioengegevens op ‘Mijn pensioen’.

Zij vertegenwoordigen jouw belangen

Het belanghebbendenorgaan en het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds behartigen jouw belangen. In het belanghebbendenorgaan (BO) van Pensioenkring Arcadis zitten (vlnr):

  • Fer Saelman, plaatsvervangend lid namens de pensioengerechtigden
  • Breun Breunissen, voorzitter van het BO en lid namens de pensioengerechtigden
  • Gwenn van der Schee, lid namens de werknemers* <niet op de foto>
  • Sandra Bolder, lid namens de werkgever
  • Gabe van Wijk, lid namens de werknemers
  • Marcel Stuart, lid namens de werkgever

*Na afronding van de verplichte opleiding en de goedkeuring van De Nederlandsche Bank kan zij formeel benoemd worden door het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds. 

Dekkingsgraad Pensioenkring Arcadis

De actuele dekkingsgraad is in de maand februari gestegen van 104,3% tot 106,9%. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100% is waardeoverdracht momenteel niet mogelijk.

Beleidsdekkingsgraad en jouw pensioen

De beleidsdekkingsgraad 'barometer' hieronder geeft aan wanneer er sprake is van verlagen (korten), verhogen (indexeren) en alles wat er tussen zit.
Het nederlandse pensioenfonds probeert je pensioen jaarlijks te verhogen. Dat noemen we ook wel indexatie of toeslagverlening. Een verhoging van het pensioen is pas mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Het bestuur beoordeelt jaarlijks in juni of het mogelijk is de pensioenen te verhogen. Dat hangt af van de financiële situatie van de pensioenkring aan het einde van het vorige jaar. Eind 2020 was de beleidsdekkingsgraad 98,8%.

Pensioenakkoord: een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. In de onderstaande video's wordt uitgelegd waarom er een nieuw pensioenstelsel komt en wat het nieuwe pensioenstelsel voor jou betekent 

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor jou? 

 

Een nieuw pensioenstelsel: waarom eigenlijk?

 

55 jaar of ouder?


Klik op de knop hieronder voor de pagina van de pensioenregisseur Klik hier

Pensioenkrant

Pensioenkrant Arcadis Download hier

Nieuws

Het pensioenakkoord

Alle informatie over het pensioenakkoord op een rij

Herstelplan 2020

Het nederlandse pensioenfonds heeft op 24 maart 2020 een herstelplan ingediend. Kijk bij documenten in Laag 3 op 
'Mijn pensioen'.

Wijziging in de pensioenregeling

Eind december 2019 liep de huidige pensioenovereen­komst af. 

Strategisch beleggingsbeleid

Download hier