Welkom bij Pensioenkring OWASE

Jouw pensioenregeling

Je bouwt of bouwde pensioen op in Pensioenkring OWASE van
Het nederlandse pensioenfonds.

Meer informatie over je pensioenregeling vind je in je Pensioen 1-2-3 in ‘Mijn pensioen’. Je persoonlijke online portaal.

'Mijn pensioen'

Nog niet geregistreerd? Doe dat nu direct!

Stuur ons een e-mail met daarin jouw naam, geboortedatum, dossiernummer en vermelding van Pensioenkring OWASE. Dan ontvang je van ons een brief met een toegangscode. Hiermee kun je je snel en makkelijk registreren. Daarna heb je altijd en overal toegang tot jouw pensioengegevens op ‘Mijn pensioen’.

Wij vertegenwoordigen jouw belangen

Het belanghebbendenorgaan en het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds behartigen jouw belangen. In het belanghebbendenorgaan (BO) van Pensioenkring OWASE zitten:

  • Henk Meijerink (voorzitter van het BO en lid namens de werkgevers)
  • René Brookhuis (lid namens de werkgevers)
  • Cindy Kroeze (lid namens de werknemers)
  • Bas van Helden (lid namens de werknemers)
  • Jan Willem Floor (lid namens de pensioengerechtigden)
  • Henk Lubbers (lid namens de pensioengerechtigden)
  • Truus Horstra (lid namens de werkgevers)
  • Aalt Doppenberg (aspirant lid)
  • Maria Malinowski (aspirant lid)
  • Dick de With (aspirant lid)

Dekkingsgraad Pensioenkring OWASE

Beleidsdekkingsgraad en jouw pensioen

De beleidsdekkingsgraad 'barometer' hieronder geeft aan wanneer er sprake is van verlagen (korten), verhogen (indexeren) en alles wat er tussen zit.
Pensioenkring OWASE zet het toeslagenbeleid van Stichting Pensioenfonds OWASE voort. Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de lonen. Dit heet toeslagverlening (indexatie). Indexatie is niet vanzelfsprekend. Het hangt o.a. af van de financiële situatie van de pensioenkring en kan alleen als de beleidsdekkingsgraad eind december van het voorgaande jaar minimaal 110% is. De beleidsdekkingsgraad geeft namelijk aan of er voldoende geld is om alle pensioenen uit te kunnen betalen. Nu en in de toekomst. 

Jouw pensioen is gedeeltelijk geïndexeerd

Eind december 2019 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds OWASE hoger dan 110%, namelijk 111,5%. Het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds heeft besloten om aan de (oud)-werknemers en pensioengerechtigden per 1 januari 2020 een gedeeltelijke indexatie toe te kennen. 

Werknemers Oud werknemers en gepensioneerden

 0,26% 0,15%

Indexatieachterstand per 1 januari 2020

Door de gedeeltelijke indexaties is de cumulatieve (maximale) indexatieachterstand opgelopen naar 10,97% voor werknemers en 7,02% voor oud-werknemers en gepensioneerden per 1 januari 2020. De oudste indexatieachterstand is van 1 januari 2012. Gemiste indexaties ouder dan 10 jaar komen te vervallen. Tot dit moment zijn er dus nog geen gemiste indexaties vervallen. Doordat de overheid de regels die gelden voor het verlenen van inhaalindexaties fors heeft aangescherpt, dienen de deelnemers er rekening mee te houden dat de indexatieachterstand de komende jaren niet of slechts in beperkte mate kan worden ingehaald.

In de onderstaande zie je de toegekende indexatie en cumulatieve indexatieachterstand per 1 januari 2020:
* Consumenten Prijsindex

Nieuws

Het coronavirus
Het coronavirus wereldwijd het middelpunt van de aandacht.

Herstelplan
Het nederlandse pensioenfonds heeft op 31 maart 2020 een herstelplan ingediend. Kijk bij documenten in Laag 3 op 
'Mijn pensioen'.

Het Pensioenakkoord
Lees hier meer over de status van het Pensioenakkoord.

Pensioenkrant

Pensioenkrant OWASE afbeeldin Download

Strategisch beleggingsbeleid

Strategisch beleggingsbeleid 2.0 Download hier