Welkom bij Pensioenkring Sweco

Jouw pensioenregeling

Vanaf 1 juli 2020 verzorgen wij de pensioenregeling van werkgever Sweco. De pensioenregeling en de opgebouwde pensioenaanspraken van Stichting Pensioenfonds Grontmij zijn bij ons ondergebracht in een ‘eigen kring’: Pensioenkring Sweco.

Meer informatie over je pensioenregeling vind je in je Pensioen 1-2-3 in ‘Mijn pensioen’. Je persoonlijke online portaal.

Registeren? Houd je brievenbus in de gaten!

Eind september ontvang je van ons een welkomstbrief en een paar dagen later een brief met een tijdelijke toegangscode voor jouw persoonlijke pensioenportaal ‘Mijn pensioen’.

'Mijn pensioen'

Wij vertegenwoordigen jouw belangen

Het belanghebbendenorgaan en het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds behartigen jouw belangen. De (voorlopige) samenstelling van het Belanghebbendenorgaan (BO) van Pensioenkring Sweco is:
  • Dik Doornbosch (lid namens de werkgever)
  • Alex Rombout (lid namens de werkgever)*
  • Daniël Vos (lid namens de werkgever)*
  • Miriam van Dullemen (lid namens de werknemers)
  • Emma Strang (lid namens de werknemers)*
  • Karst Jan van Esch (lid namens de werknemers)
  • Wim Groenevelt (lid namens de pensioengerechtigden)
* Dit zijn aspirant leden, benoemingen onder voorbehoud van  goedkeuring door DNB en het afronden van de vereiste opleiding.

Dekkingsgraad Pensioenkring Sweco

De dekkingsgraad is in de maand augustus gestegen met 2,3% van 96,9% tot 99,2%. De beleidsdekkingsgraad steeg in deze periode van 99,5% naar 99,6%.

Beleidsdekkingsgraad en jouw pensioen

De beleidsdekkingsgraad 'barometer' hieronder geeft aan wanneer er sprake is van verlagen (korten), verhogen (indexeren) en alles wat er tussen zit.
Het nederlandse pensioenfonds probeert je pensioen jaarlijks te verhogen. Dat noemen we ook wel indexatie of toeslagverlening. Het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds beoordeelt elk jaar of dit mogelijk is. Dat hangt af van de financiële situatie van de pensioenkring. De wet schrijft voor dat de beleidsdekkingsgraad van de kring daarvoor bepalend is. Een verhoging van het pensioen is mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. 

Nieuws

Het coronavirus
Het coronavirus wereldwijd het middelpunt van de aandacht. 

Het Pensioenakkoord
Lees hier meer over de status van het Pensioenakkoord.

Pensioenkrant

Afbeelding pensioenkrant Sweco Download hier

Strategisch beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Download hier