Welkom bij Pensioenkring Sweco

Jouw pensioenregeling

Vanaf 1 juli 2020 verzorgen wij de pensioenregeling van werkgever Sweco. De pensioenregeling en de opgebouwde pensioenaanspraken van Stichting Pensioenfonds Grontmij zijn bij ons ondergebracht in een ‘eigen kring’: Pensioenkring Sweco.

Meer informatie over je pensioenregeling vind je in Pensioen 1-2-3 in ‘Mijn pensioen’. Je persoonlijke online portaal.

'Mijn pensioen'

Nog niet geregistreerd? Doe dat nu direct!

Stuur ons een e-mail met daarin je naam, geboortedatum, dossiernummer en vermelding van Pensioenkring Sweco. Dan ontvang je van ons een brief met een toegangscode. Hiermee kun je je snel en makkelijk registreren. Daarna heb je altijd en overal toegang tot jouw pensioengegevens op ‘Mijn pensioen’.

Wij vertegenwoordigen jouw belangen

Het belanghebbendenorgaan en het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds behartigen jouw belangen. De (voorlopige) samenstelling van het Belanghebbendenorgaan (BO) van Pensioenkring Sweco is:
  • Dik Doornbosch (lid namens de werkgever)
  • Karst Jan van Esch (lid namens de werknemers)
  • Miriam van Dullemen (lid namens de werknemers)
  • Wim Groenevelt (lid namens de pensioengerechtigden)
  • Jan Bosman (lid namens de pensioengerechtigden)* <niet op de foto>
  • Alex Rombout (lid namens de werkgever) <niet op de foto>
  • Daniël Vos (lid namens de werkgever)* <niet op de foto>
  • Emma Strang (lid namens de werknemers)* <niet op de foto>

* Dit zijn aspirant leden, benoemingen onder voorbehoud van  goedkeuring door DNB en het afronden van de vereiste opleiding.

Dekkingsgraad Pensioenkring Sweco

De actuele dekkingsgraad is in de maand februari gestegen van 102,3% tot 104,6%. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100% is waardeoverdracht momenteel niet mogelijk.

Beleidsdekkingsgraad en jouw pensioen

De beleidsdekkingsgraad 'barometer' hieronder geeft aan wanneer er sprake is van verlagen (korten), verhogen (indexeren) en alles wat er tussen zit.
Het nederlandse pensioenfonds probeert je pensioen jaarlijks te verhogen. Dat noemen we ook wel indexatie of toeslagverlening. Het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds beoordeelt elk jaar of dit mogelijk is. Dat hangt af van de financiële situatie van de kring per eind september. Een verhoging van het pensioen is mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Eind september 2020 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Sweco 99,5%. Daarom kunnen we jouw pensioen in 2021 niet verhogen. 

55 jaar of ouder?

Klik op de knop hieronder voor de pagina van de pensioenregisseur
Klik hier

Nieuws

Het pensioenakkoord
Alle informatie over het pensioenakkoord op een rij

Wijziging in de pensioenregeling
De pensioenregeling is op een aantal onderdelen gewijzigd.

Pensioenkrant

Afbeelding pensioenkrant Sweco Download hier

Strategisch beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Download hier

Pensioenakkoord: een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. In de onderstaande video's wordt uitgelegd waarom er een nieuw pensioenstelsel komt en wat het nieuwe pensioenstelsel voor jou betekent 

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor jou? 

 

Een nieuw pensioenstelsel: waarom eigenlijk?