Pensioen (bijna) in zicht?                                          Onze pensioenregisseurs staan voor je klaar!

Ben je 55 jaar of ouder? Dan komt langzaam het moment in zicht dat je minder wilt werken of helemaal wilt stoppen met werken. Dan stopt echter ook je salaris. Het is fijn om dan te kunnen blijven doen wat je wilt.

Weet jij of je straks voldoende inkomen hebt en welke keuzes je eigenlijk kunt maken met je pensioen? Je kunt nu nog invloed uitoefenen op je inkomen voor later. Daar heb je inzicht voor nodig in je pensioen.

Onze pensioenregisseurs helpen je daar graag bij! Klik op de onderstaande button om een (bel)afspraak te maken met Roland of een van zijn collega’s.

Contact met Roland of één van zijn collega's

Keuzemogelijkheden bij pensionering
Hieronder een algemene opsomming van de verschillende keuzemogelijkheden die er kunnen zijn. 
Kijk in ‘Mijn pensioen’ welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

1) Eerder stoppen met werken
Hier lees je meer over deze keuze.

2) Ruilen ouderdomspensioen voor (extra) partnerpensioen of andersom
Hier lees je meer over deze keuze.

3) Eerst een hoger en dan een lager pensioen of andersom 
Hier lees je meer over deze keuze.

4) AOW-overbrugging
Hier lees je meer over deze keuze.

5) Deeltijdpensioen: combinatie van werken en met pensioen gaan
Hier lees je meer over deze keuze.

6) 10% ineens, lump sum
Hier lees je meer over deze keuze.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze pensioenregisseur(s) of kijk op Mijn pensioen’.  

 

Wist je dat?

Er een overzicht is van alle pensioenen uit je loopbaan?
Een compleet overzicht van de AOW en de opgebouwde pensioenen uit je loopbaan vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Of gebruik hiervoor de Pensioenchecker.

Wat partnerpensioen is?
Partnerpensioen is het pensioen dat jouw partner ontvangt nadat jij bent overleden. Het partnerpensioen wordt uitbetaald zolang je partner leeft. Om in aanmerking te komen voor het partnerpensioen moet jullie relatie aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
• Jullie zijn getrouwd
• Jullie zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan
• Jullie wonen samen en jullie gezamenlijke huishouding voldoet aan de voorwaarden uit het pensioenreglement.

Wij 6 maanden voor je pensioendatum contact met je opnemen?
Je ontvangt 6 maanden vóór je pensioendatum een e-mail of brief van ons waarin wij de mogelijkheden en keuzes voor je op een rij zetten. 3 maanden later bellen wij je om je keuzes door te nemen. Wij bevestigen deze in een voorstel op maat. Ga je akkoord met dit voorstel? Dan voeren wij je keuze door in onze administratie.

Als je gescheiden bent?
Je ex-partner bij scheiden of bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tijdens je huwelijk? En je recht hebt op de helft van het ouderdomspensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd? Je kunt hier samen ook andere afspraken over maken. Bijvoorbeeld om de pensioenen niet of op een andere manier te verdelen. Het is belangrijk dat je afspraken over de verdeling van pensioen vastlegt in het scheidingsconvenant en dit binnen twee jaar naar ons (je pensioenuitvoerder) stuurt. Wil je meer weten over het verdelen van pensioenen na scheiding? Kijk dan op onze website of ga naar www.rijksoverheid.nl. Op je jaarlijkse UPO zie je hoe je pensioen is verdeeld.

Je je nieuwe partner moet aanmelden?
Heb je een ‘officiële’ nieuwe partner en ga je bijna met pensioen? Vergeet hem of haar dan niet bij ons aan te melden. Ook als je gaat samenwonen kun je dit aan ons doorgeven via ‘Samenwonen’ op 
'Mijn pensioen'. In de meeste pensioenregelingen is ook een partnerpensioen geregeld. Om je partner hiervoor in aanmerking te laten komen als jij komt te overlijden, moeten we wel  weet hebben van die partner. En er zijn bepaalde voorwaarden. Zo moeten jullie minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Je leest daar meer over in ‘Mijn pensioen’. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen we wel automatisch een melding van de gemeente.  

Mijn pensioen

Op
'Mijn pensioen' vind je alle informatie over je huidige pensioenregeling. 
Snel zelf een berekening maken? Gebruik dan de pensioenplanner!

*m.u.v. Pensioenkring OWASE  

Maria Dayez (63) uit Woerden:

Truus
“Pascale heeft me ontzettend goed geholpen. Door haar duidelijk uitleg begreep ik de ‘waarde’ van mijn pensioen. Ik ben zo blij dat ik voor Hoog/ Laag gekozen heb.

Nu kan ik eindelijk met een gerust hart op wereldreis."

Pensioenchecker

Pensioenchecker

Wil je een overzicht
van de netto bedragen van je opgebouwde pensioen inclusief de AOW? Gebruik dan Pensioenchecker 
die door de pensioensector is ontwikkeld.

Download hier

Jan de Bruin (57) uit Rotterdam:

Jan

"Dankzij de berekening van Roland weten we nu waar we aan toe zijn. Dat geeft rust."